Ulvik herad

Ikkje frå Ulvik herad?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Pålogging til its learning.

Elevar og tilsette har Feidepålogging.
Føresette skal nytte pålogging til Its-learning-kontoen (den nederste pålogginga).
Dersom elevar har problem med å kome inn heimefrå, kan dei peike på lenka til Feidepålogging til høgre på denne sida.
Send elles epost til [email protected] for meir hjelp,
eller ring assisterande rektor Anne Hjelmevoll 40007172
Ho kan og gje deg nytt passord til its learning-kontoen din, om du har gløymt det gamle.
Mvh rekThor

04.09.2017 09:00

Vedtak og klagerett

Ein del av dei vedtaka som skulen fattar er rekna som einskildvedta etter Forvaltningslova § 2 ("et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer.")
Felles for desse vedtaka at dei er omfatta av ein klagerett etter Forvaltningslova.
Klagerett er til vanleg 3 veker etter at vedtak er gjort kjent.
Unntak er avgangskarakterar der klageretten er 10 dagar.
Meir om klagerett finn du på FUG si heimeside eller hjå fylkesmannen.
rekThor

04.09.2017 08:56